APIE PROJEKTĄ

 • 2013-01-10

  Duomenys apie projektą

  Veiksmų programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Prioritetas Mokymasis visą gyvenimą Uždavinys Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą Priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams Fondas, skiriantis paramą Europos socialinis fondas Trukmė Nuo 2012-04-10 iki 2015-08-31 (40 mėnesių)...

  Daugiau
 • 2014-12-18

  Rekomendacijos

  Švietimo pagalbos specialisto, kuris gebėtų optimaliai padėti tiek specialiuosius poreikius turinčiam studentui, tiek su šiuo studentu dirbančiam dėstytojui, kompetencija turi apimti plačią žinių ir gebėjimų sritį. Švietimo pagalbos specialistas, efektyviai atstovaudamas neįgalių studentų interesus aukštojoje mokykloje, turi išmanyti įvairių negalių...

  Daugiau
 • 2015-06-16

  Atmintinė

  Negalia ar specialieji poreikiai? Atsakymas paprastas – jei į specialiuosius poreikius atsižvelgiama, negalios reikšmingumas žymiai sumažėja arba visai paranda prasmę. Šioje atmintinėje rasite gaires, kaip studijų procesą ir turinį pritaikyti ypatingų poreikių turintiems studentams. Joje rasite ir pasiūlymus, kaip aukštosiose...

  Daugiau
 • 2015-06-03

  Baigiamoji konferencija

  2015 m. gegužės 26 d. viešbučio Panorama konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilniuje, vyko projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” baigiamoji konferencija ATEIK! STUDIJUOK! TOBULĖK! Jos metu pristatyti projekto rezultatai ir diskutuota apie žmonių su negalia studijas Lietuvos...

  Daugiau
 • 2013-01-04

  Teisės aktai

  2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 831 Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m.gegužės 27 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-447 „Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011...

  Daugiau
 • 2012-11-28

  Dokumentų formos

  Motyvuotas prašymas skirti tikslinę išmoką. Prašymas dėl asmens duomenų patikslinimo. Studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašas (aukštosioms mokykloms). Papildomas studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašas (aukštosioms mokykloms). ...

  Daugiau
 • 2013-10-30

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai

  Šie mokymai yra skirti projekto partnerių - aukštųjų mokyklų - švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius), kurie dirba arba yra mokomi dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais studentais. Mokymo programos apimtis - 6 moduliai (2 kreditai - 54 akademinės valandos). Į...

  Daugiau
 • 2013-01-07

  Studijų aplinkos pritaikymas

  Įgyvendinant projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Lietuvos aukštosiose mokyklose studentams su negalia kuriama palanki studijų aplinka. Valstybinis studijų fondas vykdo techninės ir programinės įrangos, skirtos studentų darbo vietoms įrengti, pirkimus ir ją perduoda projekto partneriams. Iki projekto...

  Daugiau
 • 2014-02-10

  Tikslinės išmokos

  Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus: Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai...

  Daugiau
 • 2013-01-07

  Projekto partneriai

  Aleksandro Stulginskio universitetas Alytaus kolegija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Kauno kolegija Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno technikos kolegija Kauno technologijos universitetas Klaipėdos universitetas Klaipėdos valstybinė kolegija Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija Lietuvos edukologijos universitetas Lietuvos sporto universitetas...

  Daugiau
 • 2014-02-10

  Aukštųjų mokyklų atsakingi asmenys

  Šioje lentelėje rasite kontaktinius duomenis asmenų, kurie Jūsų aukštojoje mokykloje teikia informaciją studentams apie tikslines išmokas ir priima jų dokumentus. Daugiau informacijos apie tikslinių išmokų skyrimo tvarką ir dokumentų formas rasite čia. Aukštoji mokykla Pareigos Vardas ir pavardė El. paštas...

  Daugiau
 • 2013-01-16

  Administracinės paslaugos aprašas

  Pavadinimas Aprašymo turinys Administracinės paslaugos pavadinimas Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, pratęsimo po tikslinių išmokų sustabdymo, administravimas. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo, kuriam buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, siekiantis, kad sustabdytos tikslinės išmokos mokėjimas būtų pratęstas, privalo Valstybiniam studijų...

  Daugiau
 • 2013-01-08

  Projekto logotipas

  Projekto logotipas (spalvotas) Projekto logotipas (balta-juoda) Projekto logotipas (juoda-balta) Projekto logotipas (spalvota tonai) ...

  Daugiau
 • 2013-01-09

  Projekto plakatai

  Plakatas 2014 m. pavasaris (prašymų teikimas) Plakatas 2013 m. ruduo (prašymų teikimas) Plakatas 2013 m. pavasaris (prašymų teikimas) Plakatas 2012 m. ruduo (prašymų teikimas) Plakatas 2012 m. ruduo (švietimo pagalbos specialistų mokymai) ...

  Daugiau
 • 2014-12-11

  About the Project

  PROJECT "ENSURING ACCESSIBILITY OF STUDIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS" About the project Action Programme Human Resources Development Operational Programme Priority Lifelong learning Task To increase access to lifelong learning Measure VP1-2.3-SMM-07-V Ensuring Accessibility of Studies for Students With Special...

  Daugiau