Aukštųjų mokyklų pritaikymas studentams su klausos negalia

2014-12-04

Paveikslas: Skaitmeninės koduoto ryšio FM sistemos veikimas

20  Projekto partnerių, aukštųjų mokyklų, gavo 51 vnt. (iš jų 9 vnt. bus perduoti 2015 m. I ketv.) skaitmeninių koduoto ryšio FM sistemų ir 17 vnt. papildomų imtuvų (žr. Lentelę). Klausos negalią turintys studentai, FM sistemas gali naudoti paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu. FM sistema sustiprina dėstytojų balsą, o aplinkos triukšmas yra slopinamas (žr. paveikslą). Perduoto turto vertė 120.253,00 litų.

Klausos negalią turintys studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, savo aukštajai mokyklai pateikę Prašymą skirti tikslinę išmoką, kiekvieną mėnesį gauna 520 litų. Išmokos naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti, t.y. klausos negalią turintys studentai turi galimybę pirkti konspektuotojų, gestų kalbos vertėjų paslaugas ar kitas paslaugas ir prekes, kurios palengvina studijų procesą.

Lentelė: Aukštosios mokyklos, kurioms (bus) perduotos skaitmeninės koduoto ryšio FM sistemos

Aukštosios mokyklos pavadinimas FM sistema (siųstuvas ir imtuvas), (vnt.) Papildomas imtuvas, (vnt.) 2015 m. I ketv. perduota FM sistema, (vnt.)
Europos humanitarinis universitetas 1    
Kauno technikos kolegija 1    
Kauno technologijos universitetas 10 5  
Lietuvos sporto universitetas 3 2  
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1    
Utenos kolegija 1    
Lietuvos verslo kolegija 1    
Vilniaus kooperacijos kolegija 1    
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 2 1  
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla 2 1  
Vytauto Didžiojo universitetas 10 8  
Kauno kolegija 1    
Klaipėdos universitetas 1   3
Lietuvos edukologijos universitetas 2   1
Mykolo Romerio universitetas 1    
Šiaulių universitetas 1   1
Vilniaus dailės akademija 1    
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1    
Vilniaus kolegija 1   2
Vilniaus universitetas     2
Iš viso: 42 17 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visą aukštosioms mokykloms perduotos įrangos sąrašą rasite šiame puslapyje.