Baigiamoji konferencija

2015-06-03

2015 m. gegužės 26 d. viešbučio Panorama konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilniuje, vyko projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” baigiamoji konferencija ATEIK! STUDIJUOK! TOBULĖK! Jos metu pristatyti projekto rezultatai ir diskutuota apie žmonių su negalia studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Konferenciją atidarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus.

Po jo konferencijos dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina.

Projekto vadovė, Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Jacob pristatė projekto rezultatus (pristatymo skaidrės).

Konferencijos dalyviai pirmieji turėjo galimybę išvysti video filmą, pristatantį projekto rezultatus.

Vytauto didžiojo universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius Leonidas Donskis konferencijos dalyviams skaitė paskaitą "Savo ir svetimo orumo išsaugojimas: nuo etikos iki prasmingos kasdienybės".

Vilniaus universiteto Studijų programų kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Inga Milišiūnaitė savo pranešime kalbėjo apie socialinę aukštojo mokslo dimensiją (pranešimo skaidrės).

Projekto mokymų vadovė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Alvyra Galkienė gvildeno klausimą: universitetas visiems, tai yra mitas ar realybė? (pranešimo skaidrės)

Apie modernų neįgalumą savo patirtimi dalijosi projekto dalyvis Šarūnas Grigaliūnas (pranešimo skaidrės).

Konferencijos dalyviai grupėse diskutavo dviem klausimais. Pirmasis - kas yra daroma gerai ir kokią veiklą reikia tęsti, kad daugiau žmonių su negalia ryžtųsi studijuoti? Antrojoje diskusijos dalyje buvo aptarta, kokių priemonių dar trūksta, kas dar galėtų žmones, turinčius ypatingų poreikių, paskatinti siekti aukštojo mokslo. Grupių darbo rezultatus pristatome šiame vaizdo įraše:

Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Irma Vyšniauskienė informavo apie galimybę gauti papildomas dotacijas specialiųjų poreikių turintiems studentų ir dėstytojų mobilumo programos Erasmus+ dalyviams (pranešimo skaidrės).

Apie universalaus dizaino principus, padedančius kurti visiems prieinamą aplinką, konferencijos dalyviams papasakojo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė (pranešimo skaidrės).

Konferencijos pranešimų sesiją baigė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, savo pranešime paminėjęs aktualiausias dabarties problemas, su kuriomis susiduriama kalbant apie žmonių su negalia studijas Lietuvoje, bei aptaręs ateities perspektyvas (pranešimo skaidrės).

Paskutinė konferencijos dalis buvo skirta apskritojo stalo diskusijai, kurios metu projekto dalyviai pasakojo apie savo patirtį projekte. Taip pat sulaukėme konkrečių pasiūlymų ateities darbams.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems konferencijoje ir prisidėjusiems ją organizuojant!