Duomenys apie projektą

2013-01-10

 

Veiksmų programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas Mokymasis visą gyvenimą
Uždavinys Didinti  mokymosi visą gyvenimą prieinamumą
Priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams
Fondas, skiriantis paramą Europos socialinis fondas
Trukmė Nuo 2012-04-10 iki 2015-08-31 (40 mėnesių)
Vertė 20 mln. Lt

 

2010 m. specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.  
Projekto tikslams pasiekti vykdomos 2 veiklos:
 1. Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems) skiriamos tikslinės išmokos - 152 eurų per mėnesį. Šios išmokos naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti. Projekto partneriai turi galimybę gerinti/įrengti tikslinės grupės specialiuosius poreikius tenkinančias studijų darbo vietas su specialia programine ir technine įranga, specializuotais ergonominiais baldais.
 2. Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą yra organizuojami mokymai (2 srautai), skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Viso projekto metu mokymų dalyviai išklausys 6 modulius (po 8 akademines valandas), kurie, siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamų paslaugų kokybę, yra dėstomi trijuose šalies regionuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - 36 Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis.

Komentarai

 • Evelina, 2015-08-01 18:36:49
  Sveiki, norėjau paklausti ar nuo šių metų rugsėjo mėnesio šios išmokos nebebus? Ačiū už atsakymą
 • Lina, 2015-08-17 16:56:45
  Buvau girdėjusi, kad ketinama šį projektą patęsti. Ar tai tiesa? Nes ši parama labai pagelbėjo pirmame kurse.. Ir ar verta tikėtis to dar?
 • Žiedūnė, 2014-01-20 19:02:24
  Sveiki. Ar šią stipendiją gauna neįgalieji su tam tikru procentu neįgalumo?
 • Lina, 2014-01-22 12:08:26
  Laba diena, Norėčiau paklausti ar pavasario semestrui taip pat reikia pateikti iš naujo prašymą dėl tikslinės išmokos gavimo? Ar užtenka tai padaryti tik kartą (mokslo metų pradžioje, rudenį) ?
 • Milda Papinigienė, 2014-01-27 12:55:51
  Sveiki, Šią paramą gali gauti studentai su negalia, kuriems nustatytas 45 proc. IR MAŽESNIS darbingumo lygis. KIEKVIENĄ SEMESTRĄ reikia teikti naują prašymą. Projekto administratorė, Milda Papinigienė

Palikti komentarą