PROJEKTO NAUJIENOS

 • 2014-12-15

  Aukštosios mokyklos pritaikomos judėjimo ir motorikos sutrikimus turintiems studentams

  Baigiantis 2014 metams aukštąsias mokyklas pasiekė mobilūs kopikliai laiptais, skirti transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais aukštyn ir žemyn. Šie įrenginiai gali būti naudojami sunkiai pritaikomose senų pastatų erdvėse, kur keletas laiptelių tampa rimta kliūtimi žmonių su judėjimo negalia visaverčiam dalyvavimui. Šiais...

  Daugiau
 • 2014-12-04

  Aukštųjų mokyklų pritaikymas studentams su klausos negalia

  20 Projekto partnerių, aukštųjų mokyklų, gavo 51 vnt. (iš jų 9 vnt. bus perduoti 2015 m. I ketv.) skaitmeninių koduoto ryšio FM sistemų ir 17 vnt. papildomų imtuvų (žr. Lentelę). Klausos negalią turintys studentai, FM sistemas gali naudoti paskaitų...

  Daugiau
 • 2014-02-26

  Silpnaregiams ir akliesiems - platesnės galimybės studijuoti

  2014 m. lapkričio mėnesį į projekto partneriams buvo perduoti Brailio spausdintuvai, spausdinantys tekstą ant abiejų popieriaus lapo pusių, ir akustinės spintos, sumažinančios šių prietaisų skleidžiamą triukšmą. Aukštosios mokyklos kviečia studentus, taip pat ir nestudijuojančius žmones su regėjimo negalia naudotis šiais...

  Daugiau
 • 2014-10-14

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai VI

  VI modulis. Neįgalaus studento socialinių, abilitacijos, komunikacijos poreikių pobūdis ir tenkinimo galimybės Šiuose mokymuose bus aptariami studentų, turinčių specialiuosius poreikius, savarankiško gyvenimo ypatumai, pagalbos pobūdis ir galimybės. Mokymų metu dalyviai: analizuos neįgalaus studento socialinių, abilitacijos, komunikacijos poreikių pobūdį ir tenkinimo...

  Daugiau
 • 2013-09-20

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai V

  V modulis. Užduočių, atsiskaitymo formų ir pasiekimų vertinimo (įskaitų, egzaminų) būdų pritaikymas, atsižvelgiant į specialiųjų poreikių pobūdį Šiuose mokymuose bus analizuojamos studijų pasiekimų vertinimo problemos, iššūkiai ir galimybės optimizuoti vertinimo procesą studentams su specialiaisiais poreikiais. Mokymų metu dalyviai: sužinos apie...

  Daugiau
 • 2013-09-20

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai IV

  IV modulis. Studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimas specialiųjų poreikių turintiems aukštųjų mokyklų studentams Šių mokymų metu bus aiškinamasi, kaip naudojantis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais galima individualizuoti studijų procesą pritaikant jį studentų su negalia poreikiams. Mokymų metu dalyviai: pristatys namų užduoties...

  Daugiau
 • 2013-05-09

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai III.

  III modulis.Techninės pagalbos priemonės ir alternatyvios mokymosi priemonės Šie mokymai yra programos, „Aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistų mokymai“ dalis, skirta supažindinti aukštųjų mokyklų darbuotojus su regos, klausos, judėjimo sutrikimus turintiems studentams skirtomis kompensacinėmis priemonėmis, padedančioms jiems studijų procese. Mokymų metu...

  Daugiau
 • 2013-03-07

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai II.

  II modulis. Specialiųjų poreikių priežastys ir pobūdis Šių mokymų tikslas supažindinti dalyvius su plačia negalių ir specialiųjų poreikių įvairove. Po mokymų dalyviai gebės atpažinti negalios sukeltus specialiuosius poreikius, supras su kokiais sunkumais studijų procese susiduria negalias turintys studentai. Mokymų metu...

  Daugiau
 • 2012-10-15

  Švietimo pagalbos specialistų mokymai I

  I modulis. Lygių galimybių principo samprata, bendravimo heterogeniškoje grupėje psichologiniai ir etiniai pagrindai Šie mokymai yra pirmoji programos, „Aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistų mokymai“ dalis, skirta supažindinti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistus su lygių galimybių samprata ir formuoti konstruktyvius įgūdžius,...

  Daugiau
 • 2012-12-09

  Pranešimai spaudai

  2014 m. gruodžio 3 d. Parama studentams su negalia 2014 m. rugpjūčio 29 d. Vyksta studentų su negalia paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti 2014 m. balandžio 24 d. Negalia - ne kliūtis studijuoti 2014 m. sausio 29 d. Studentai...

  Daugiau
 • 2014-03-19

  Apie mus rašo

  2015-08-27 15min "Aktualu būsimiems studentams: naujovės studijų finansavimo sistemoje" 2015-06-08 Lietuvos edukologijos universiteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos III kurso studentės: „Pagalba – puikus būdas suprasti specialiųjų poreikių turinčių žmonių gyvenimą“ 2015-03-06 Lietuvos ryto priedas "Studijos" 2015-03-06 Lietuvos ryto priedas "Studijos"...

  Daugiau