Papildomas finansavimas ERASMUS+ dalyviams 2015/2016 mokslo metais

2015-08-28

Švietimo mainų paramos fondas kviečia Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių ir dalyvaujančius „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo programos šalyse veiklose 2015–2016 mokslo metais teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, turintys specialiųjų poreikių ir dalyvaujantys „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo programos šalyse veiklose, t. y.:

 - studentai, vyksiantys į studijas ir / ar praktiką;
 - dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 - darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

2. Užsienio įmonių / organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Galimas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklos laikotarpis: 2015 m. birželio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.
  • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Svarbu pažymėti, kad:

  • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias specialiųjų poreikių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja.
  • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms su liga / negalia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama Jums bus skirta, grįžę iš „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti Jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Daugiau informacijos rasite čia.