Papildomas finansavimas ERASMUS+ dalyviams

2015-02-10

Švietimo mainų paramos fondas kviečia Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių ir dalyvaujančius Erasmus+: Erasmus 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose 2014–2015 mokslo metais teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, turintys specialiųjų poreikių, tiksliau:

 - studentai, atrinkti Erasmus+: Erasmus studijoms ir/ar praktikai;

 - dėstytojai, vyksiantys į Erasmus+: Erasmus dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;

 - aukštųjų mokyklų darbuotojai, vyksiantys į Erasmus+: Erasmus mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

Galimas Erasmus+: Erasmus mobilumo veiklos laikotarpis: 2014-06-01 – 2015-09-30.

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos/jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama:

  • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų Jums reikės studijų, praktikos, dėstymo arba mokymosi vizito užsienyje laikotarpiu.
  • Lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Daugiau informacijos rasite čia.