Parama studentams su negalia

2014-12-03

Minėdamas Tarptautinę žmonių su negalia dieną Valstybinis studijų fondas kviečia įvertinti teigiamus pokyčius Lietuvos aukštosiose mokyklose žmonėms su negalia siekti aukštojo mokslo.

Dažnai didžiausia kliūtimi tampa ne techninių priemonių trūkumas, o žmonių sutrikimas, nežinojimas ar netinkamas požiūris į žmogų su negalia. Planuojant Europos socialinio fondo remiamo projekto “Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”  veiklas šią problemą buvo siekiama išspręsti pirmiausia.

Švietimo pagalbos specialistų mokymai – viena iš projekto veiklų, orientuota į aukštųjų mokyklų specialistų socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymą. Mokymų dalyviams suteikiamos  žinios apie negalios rūšis ir jų sąlygotus specialiuosius poreikius, jie supažindinami su aplinkos, ugdymo proceso bei pasiekimų vertinimo pritaikymo galimybėmis specialiuosius poreikius turintiems studentams, siekiant neįgaliuosius įtraukti į visavertį socialinį bei akademinį gyvenimą.

Šį rudenį mokymus jau baigė pirmoji mokymų dalyvių grupė. Tikimasi, kad jie taps ambasadoriais savo aukštosiose mokyklose, padėsiančiais keisti akademinės bendruomenės požiūrį į studijuojančius žmones su negalia ir kurti palankią socialinę bei fizinę aplinką, atliepiančią šių studentų poreikius ir galimybes. Pavasarį mokymus baigs antroji švietimo pagalbos specialistų grupė. Iš viso projekto mokymuose dalyvauja per 100 specialistų iš 36 aukštųjų mokyklų.

Įgyvendinant projektą finansinė parama yra teikiama specialiųjų poreikių turintiems studentams. Iš viso jau 1468 sunkią ir vidutinę negalią turintiems studentams  suteiktos tikslinės 520 litų per mėnesį išmokos, skirtos pažangių studentų individualiems poreikiams tenkinti. Šiai paramai nuo projekto įgyvendinimo pradžios jau išmokėta daugiau nei 11,3 mln. litų.

Siekiant pritaikyti studijų aplinką, iš projekto lėšų už daugiau nei 3 mln. litų buvo įsigyta ir projekto partneriams, aukštosioms mokykloms, perduota techninė ir programinė įranga. Įrengtos darbo vietos judėjimo ir regos negalią turintiems studentams, perduota įranga įgalinanti klausos sutrikimų turinčių studentų pilnavertį dalyvavimą paskaitose. Ateinančią savaitę Lietuvos aukštąsias mokyklas pasieks mobilūs kopikliai, skirti laiptais transportuoti neįgaliojo vežimėlį.

Visą aukštosioms mokykloms perduotos įrangos sąrašą rasite čia.