Stojančiuosius kviečia Vilniaus universitetas

2014-06-04

Birželio 1 d. prasidėjo prašymų registracija dalyvaujantiems bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Prašymai registruojami internetu iki liepos 21 d. 17 val. Bendrajame priėmime, kurio metu taip pat priimama į VU pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas, gali dalyvauti asmenys, turintys vidurinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.

Šiemet Vilniaus universitetas vykdo priėmimą į 72 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas skirtingu valstybiniu kodu. Iš viso galima rinktis iš 95 studijų programų variantų pretenduojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas bei vietas su studijų stipendija.

„Abiturientai galės stoti į naują pirmosios pakopos ispanų filologijos studijų programą. Priėmimas taip pat vyks į atsinaujinusias nanomedžiagų chemijos, geologijos, kultūros informacijos ir komunikacijos, ekonometrijos bei statistikos studijų programas. Pirmą kartą lietuvių filologiją ir užsienio (italų, naujosios graikų, turkų) kalbą galima bus rinktis studijuoti ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, VU Kauno humanitariniame fakultete. Besidomintieji istorija šią studijų programą galės studijuoti dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu“, – priėmimo naujoves vardijo VU studijų direktorė Jekaterina Bortkevič.

Pagrindinio priėmimo metu prašyme studijuoti galima nurodyti ne daugiau kaip 12 pageidavimų, kuriuos leidžiama koreguoti iki prašymo pateikimo termino pabaigos. Tokiu atveju galios paskutinė koreguoto prašymo versija.

Norintys studijuoti VU ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos (Kaune), ekonomikos ir vadybos (Kaune), kultūros vadybos (Kaune), istorijos, teisės studijų programas, pildydami prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje, galės pasirinkti jiems patogią mokymosi formą – nuolatinės studijų formos dienines (sutr. NL (D)) arba sesijines (sutr. NL (S)) studijas.

Liepos 25 d., iki 15 val., bus skelbiami bendrojo priėmimo pirmojo etapo kvietimai studijuoti. Stojančiajam bus pateiktas pasiūlymas į valstybės finansuojamą ir (arba) nefinansuojamą studijų vietą ir (arba) vietą su studijų stipendiją (jei ji buvo nurodyta prašyme). Pirmojo etapo metu studijų sutartys su Vilniaus universitetu bus sudaromos liepos 28–31 d. internetu naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga. Sutartį su universitetu galima bus sudaryti ir atvykus į universitetą asmeniškai arba per notaro įgaliotą asmenį adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, Informacinių technologijų taikymo centras.

Rugpjūčio 1–4 d. vyks bendrojo priėmimo antrasis etapas, kurio metu galima bus teikti atnaujintus prašymus studijuoti.

Po bendrojo priėmimo rugpjūčio 14–29 d. vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas VU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas.

„Įstoję į Vilniaus universitetą studentai dalį studijų laiko gali praleisti užsienio aukštosiose mokyklose arba atlikti praktiką užsienio įmonėse pasinaudodami įvairiomis mobilumo programomis, o norintys įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį – greta pagrindinės studijų krypties programos pasirinkti studijuoti gretutinės studijų krypties programą. Pavyzdžiui, pasirinkusieji studijuoti lietuvių filologiją, gali rinktis filosofijos, psichologijos, socialinės politikos bei kitas gretutinių studijų programas“, – teigia studijų direktorė J. Bortkevič.

Nors kasmet Vilniaus universitete pagal prašymų studijuoti skaičių populiariausios išlieka medicinos, politikos mokslų, teisės, ekonomikos studijų programos, didelio susidomėjimo taip pat sulaukia biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programos – biochemija, genetika, programų sistemos, informatika. Populiarumo tarp stojančiųjų nepraranda ir klasikinės studijų programos – filosofija, istorija, filologijos studijų krypties programos.

Išsami informacija apie VU studijų programas ir 2014 metų priėmimą į universitetą skelbiama interneto svetainėje www.kviečia.vu.lt.