Studijų aplinkos pritaikymas

2013-01-07

Įgyvendinant projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Lietuvos aukštosiose mokyklose studentams su negalia kuriama palanki studijų aplinka. Valstybinis studijų fondas vykdo techninės ir programinės įrangos, skirtos studentų darbo vietoms įrengti, pirkimus ir ją perduoda projekto partneriams. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos aukštosioms mokykloms bus perduoti ergonominiai baldai, kompiuterių priedai palengvinantys motorikos ir regos sutrikimų turinčių studentų darbą, programinė ir techninė įranga padedanti silpnaregiams ir akliems studentams naudotis kompiuteriais, Brailio spausdintuvai, įranga skirta palengvinti studentų turinčių regos ir klausos sutrikimų darbą auditorijose. Specifines studijų programas vykdančioms aukštosioms mokykloms bus įgyta vežimėlių šokiams ir krepšiniui, golbolo kamuolių, molbertų, mobilios žiedimo staklės, plokščiasiūlė trikotažo mašina, natų į Brailį vertimo programinė įranga, mobilūs kopikliai laiptais, skirti transportuoti neįgaliojo vežimėlį.

Visą įrangos, kuri bus perduota aukštosioms mokykloms sąrašą, galite rasti čia.

Studentai gali kreiptis į savo aukštosios mokyklos administraciją dėl galimybės naudotis Valstybinio studijų fondo perduota įranga.