Švietimo pagalbos specialistų mokymai V

2013-09-20

V modulis. Užduočių, atsiskaitymo formų ir pasiekimų vertinimo (įskaitų, egzaminų) būdų pritaikymas, atsižvelgiant į specialiųjų poreikių pobūdį

 

Šiuose mokymuose bus analizuojamos studijų pasiekimų vertinimo problemos, iššūkiai ir galimybės optimizuoti vertinimo procesą studentams su specialiaisiais poreikiais.

Mokymų metu dalyviai:

  • sužinos apie  vertinimo, motyvacijos, savivertės psichologinius ryšius;
  • nagrinės teisės aktus, reglamentuojančius  vertinimo procesą;
  • aptars užsienio aukštųjų mokyklų studijų individualizavimo, pasiekimų vertinimo sistemas;
  • atliks praktinę užduotį: pritaikydami įgytas žinias kurs studijų individualizavimo ir pasiekimų vertinimo  sistemą.

Darbotvarkės

2014-05-15 Vilnius 2015-01-20 Kaunas
2014-05-22 Kaunas 2015-01-27 Vilnius
2014-05-29 Klaipėda  

 

 

 

Mokymų aprašymai

Vilnius 2014-05-15 2015 m. sausio mėn. Kaunas ir Vilnius
Kaunas 2014-05-22  
Klaipėda 2014-05-29