Švietimo pagalbos specialistų mokymai VI

2014-10-14

VI modulis. Neįgalaus studento socialinių, abilitacijos, komunikacijos poreikių pobūdis ir tenkinimo galimybės

 

Šiuose mokymuose bus aptariami studentų, turinčių specialiuosius poreikius, savarankiško gyvenimo ypatumai, pagalbos pobūdis ir galimybės.

Mokymų metu dalyviai:

  • analizuos neįgalaus studento socialinių, abilitacijos, komunikacijos poreikių pobūdį ir tenkinimo galimybes;
  • aptars judėjimo negalią turinčio asmens aplinkos pritaikymo galimybes, susipažins su ergonominiais įrankiais, naudojamais kasdieninėje veikloje;
  • susipažins su  klausos sutrikimą turinčio asmens gyvenimo bendruomenėje sunkumais;
  • sužinos, kas padeda akliesiems ir silpnaregiams efektyviai tvarkytis savo namuose ir asmeniniame gyvenime, bei kaip padėti aklam orientuotis ir judėti aplinkoje;
  • diskusijos metu apibendrins mokymų metu įgytas žinias ir patirtį specialiųjų poreikių asmenų studijų prieinamumo klausimu.

Darbotvarkės:

Vilnius 2014-10-16 Vilnius 2015-03-06
Kaunas 2014-10-23 Kaunas 2015-03-12
Klaipėda 2014-10-30  

 

Mokymų aprašymai:

Vilnius 2014-10-16  2015 m. kovo mėn. Kaunas ir Vilnius
Kaunas 2014-10-23  
Klaipėda 2014-10-30