Tikslinės išmokos

2014-02-10

 

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  1. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
   3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
   3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
   3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
   3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

Gavusios aukščiau paminėtus studentų dokumentus aukštosios mokyklos sudaro studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašus. Į sąrašus neįrašomi studentai, netinkamai pateikę prašymą ir/ar dokumentus. Sąrašus aukštosios mokyklos turi pateikti fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios.

Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą , tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomą sąrašą aukštoji mokykla teikia Fondui kiekvieną mėnesį iki 15-tos to mėnesio dienos (jei aukštoji mokykla prašymų negauna, sąrašo neteikia). Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Už tikslinių išmokų administravimą atsakingi aukštųjų mokyklų asmenys

Aukštoji mokykla

Pareigos

Vardas ir pavardė

El. paštas

Tel. Nr.

Adresas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Studijų skyriaus vyriausioji specialistė

Silva Guldikauskienė

silva.guldikauskiene @asu.lt

8-37-752-315

Centriniai rūmai, Studijų skyrius (214 kab.)

Alytaus kolegija

Specialistė karjerai

Neringa Žiurkutė

karjera@ akolegija.lt

8-315-79-411

Studentų g. 17 (213 kab.)

Europos humanitarinis universitetas

Akademinio proceso palaikymo centro vyr. metodininkė

Ona Valaitienė

ona.valaitiene @ehu.lt

8-5-2740-623

Valakupių 5-023/1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas   Aistė Pupelytė aiste.pupelyte @ism.lt 8-5-2123-952 Vilniaus studijų skyrius
  Martyna Valackienė martyna.valackiene @ism.lt 8-37-320-840 Kauno studijų skyrius

Kauno kolegija

Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto prodekanas

Vytas Baranauskas

vytas.baranauskas @gmail.com

8-37-352-310

Pramonės pr.22, Kaunas, 213 kab.

Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto studijų vedėja Janina Morkūnienė janina.morkuniene @gmail.com 8-37-352-406 Pramonės pr.22, Kaunas, 217 kab.
Kėdainių J.Radvilos studijų centro studijų vedėja Rima Jasnauskaitė rima.jasnauskaite @go.kauko.lt 8-616-50-469 J.Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Tauragės skyriaus administratorė Irina Sadauskienė irina.sadauskienė @go.kauko.lt 8-446-52-128 Tauragės skyrius (administracija)
Medicinos fakulteto studijų skyriaus vedėja Albina Vaičiulevičienė albina.vaiciuleviciene @go.kauko.lt 8-37-330-231 K.Petrausko g. 15, Kaunas, 204 kab.
Medicinos fakulteto studijų skyriaus sekretorė Gitana Banionytė gitana.banionyte @go.kauko.lt 8-37-330-231 K.Petrausko g. 15, Kaunas, 204 kab.
Vadybos ir ekonomikos fakulteto prodekanė Zita Baužienė zita.bauziene @go.kauko.lt 8-37-751-127 Pramonės pr. 20, Kaunas, 209 kab.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Bendratechninių mokslų katedros vedėja, IT lektorė Albina Krasauskienė akras@ kmaik.lm.lt 8-37-383-082, 8-614-34-593 Liepų 1 (309 kab.)

Kauno technikos kolegija

Studijų apskaitos administratorė

Sonata Paulauskienė

sonata.paulauskiene @gmail.com

8-37-308-636

Tvirtovės al.35, (Studijų organizavimo skyrius 106 kab.)

Kauno technologijos universitetas

Socialinės paramos grupės koordinatorė

Agnė Atkočiūnaitė

agne.atkociunaite @ktu.lt

8-37-300-080

KTU Centriniai rūmai, K. Donelaičio g. 73 (113 kab.)

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Nuolatinių studijų koordinatorė

Viktorija Dudaleva

nuolatinis @ksu.lt

(+370 5) 213 5172

J. Basanavičiaus g. 29 A, 4 kab., LT-03109 Vilnius

Ištęstinių studijų koordinatorė Aistė Paliukaitė istestinis@ksu.lt (+370 5) 213 6713 J. Basanavičiaus g. 29 A, 4 kab., LT-03109 Vilnius
Klaipėdos fakulteto studijų koordinatorė Emilija Vikniūtė klaipeda@ksu.lt +370 650 33066 Bijūnų g. 17, 330 kab., LT-92294 Klaipėda

Klaipėdos universitetas

Studentų reikalų skyriaus specialistė

Ina Dailidienė

ina.dailidiene@ku.lt

8-46-398-996

Herkaus Manto g. 84 (Studentų reikalų skyrius, rektoratas 309 kab.)

Klaipėdos valstybinė kolegija

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai

Šarūnas Berlinskas

s.berlinskas @kvk.lt

8-46-310-836, 8-655-51-401

 

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla

Vyr. studijų administratorė

Neringa Gulbinaitė

neringa.gulbinaite @smk.lt

8-46-397-077

Nemuno g. 2, (202 kab.)

Kolpingo kolegija

Studentų paslaugų centro vadovė

Rasa Didžiulienė

rasa@ kolping.lt

8-37-203-610

Raguvos g. 7 (44 kab.)

LCC Tarptautinis universitetas

Studijų finansavimo skyriaus vadovė

Leila Juzvaitė-Gembutė

ljuzvaite@lcc.lt

8-46-241-397

Kretingos g. 36, (24 kab.)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Studijų sekretorė

Jelena Šikitka

j.sikitka@lajm.lt

8-46-397-248

I. Kanto g. 7 (Studijų skyrius, 121 kab.)

Lietuvos edukologijos universitetas

Vyresnioji specialistė

Regina Makarkova

regina.makarkova @leu.lt

8-5-2790-391

Personalo direkcija, Studentų g. 39 (115 kab.)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Vyresnioji specialistė

Justina Balčiūnaitė

justinabalciunaite @yahoo.com

8-52-610-144

Studijų informacijos ir duomenų skyrius, 120 kab. Gedimino pr. 42

Lietuvos sporto universitetas

Vyr. administratorė

Sonata Bagdonienė

sonata.bagdoniene @lsu.lt

8-37-200-577

Sporto edukologijos fakultetas, Sporto g. 6, Naujieji rūmai (311 kab.)

Vyr. administratorė Vida Vaitauskienė vida.vaitauskiene @lsu.lt 8-37-302-640 Sporto biomedicinos fakultetas, Sporto g. 6, Naujieji rūmai (221 kab.)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Studijų centro vadovės padėjėja

Renata Žemaitienė

renata.zemaitiene @lsmuni.lt

8-37-327-208

Jankaus g. 2 (II a. 40 kab.)

Lietuvos verslo kolegija

Buhalterė

Asta Sedleckienė

asta.sedleckiene @ltvk.lt

8-46-314-315

Turgaus g., 21-104

Marijampolės kolegija

Studijų skyriaus vedėjas

Mindaugas Šnipaitis

mindaugas.snipaitis @mkolegija.lt

8-343-54-413, 8-682-50-523

Verslo ir technologijų fakultetas, P. Armino g. 92, 212 kab.

Mykolo Romerio universitetas

Vyr. bibliotekininkė

Milda Pakulytė

mildaii@mruni.eu

8-5-2714-737

Ateities g. 20, Biblioteka, I-021 kab.

Panevėžio kolegija

Studijų ir karjeros centro administratorė

Eglė Balčiūnienė

egle.balciuniene @panko.lt

8-45-460-590

Laisvės a. 23, 117 kab.

Šiaulių universitetas

Administratorė

Aida Mikalonienė

srt.administratore @cr.su.lt

8-41-393-041

P. Višinsko g. 15A

Šiaulių valstybinė kolegija

Projektų koordinatorė

Gina Ožekauskaitė

g.ozekauskaite @svako.lt

8-41-433-793

Aušros al. 40, CR 209 kab.

Šiaurės Lietuvos kolegija

Vyr. buhalterė

Alvina Marcinkienė

marcinkiene.alvina @slk.lt

8-41-525-100

Tilžės g. 22 (210 kab.)

Socialinių mokslų kolegija

Vyr. studijų administratorė

Neringa Gulbinaitė

neringa.gulbinaite @smk.lt

8-46-397-077

Klaipėdos skyrius, Nemuno g. 2 (202 kab.)

Vyr. studijų administratorė

Agnė Juškevičiūtė

agne.juskaviciute @smk.lt

8-5-2195-739

Vilniaus filialas, Kalvarijų g. 137 E (101 kab.)

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Socialinės gerovės katedros vedėja

Aistė Antanaitienė

aiste.antanaitiene @ilk.lt

8-698-87-452

Jablonskio g. 2

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Karjeros centro vadovė

Laima Kregždienė

laima.kregzdiene @ttvam.lt

8-614-90-543

Karjeros centras, 104 kab.

Utenos kolegija

Projektų koordinatorė

Danutė Puodžiukienė

d.puodziukiene @utenos-kolegija.lt

8-677-95-978

Maironio g. 7 (26 kab.)

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Vadovybės atstovė kokybei

Rasa Bastytė

smc@avm.lt

8-37-320-281

Laisvės al. 33

Vilniaus dailės akademija

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

Kazimieras Klimašauskas

kazys.klimasauskas @vda.lt

8-5-2105-460

Maironio g.6 (121 kab.)

Vilniaus dizaino kolegija

Administratorė

Ana Vitkovskaja

vdk@ dizainokolegija.lt

8-5-2611-121

Kauno g. 34 (administracija, II aukštas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Studijų direkcijos Studentų reikalų grupės specialistė

Jolita Valentinavičienė

jolita.valentinaviciene @vgtu.lt

8-5-2744-944

Saulėtekio al.  11, 506 kab., Studijų direkcija

Vilniaus kolegija

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė

Anželika Slimanavičienė

a.slimanaviciene @viko.lt

8-5-2191-604

Saltoniškių g. 58 (Centriniai rūmai, 307 kab.)

Studijų skyriaus vedėja Ona Miklušienė o.miklusiene @eif.viko.lt 8-5-2191-612 J. Jasinskio g. 15 (Elektronikos ir informatikos fakultetas, 325 kab.)
Nuolatinių studijų skyriaus vedėja Inga Pašiušienė i.pasiusiene @ekf.viko.lt 8-5-2191-678 Naugarduko g. 5 (Ekonomikos fakultetas, 8 kab.)
Nuolatinių studijų skyriaus vedėja Zoja Kuosienė z.kuosiene @vvf.viko.lt 8-5-2191-641 Didlaukio g. 49 (Verslo vadybos fakultetas, 233 kab.)
Nuolatinių studijų skyriaus vedėja Angelė Ona Čiplytė a.ciplyte @spf.viko.lt 8-5-2191-702 Didlaukio g. 45 (Sveikatos priežiūros fakultetas, 121 kab.)
Studijų skyriaus vedėja Nijolė Ružienė n.ruziene @atf.viko.lt 8-5-2191-658 Beržų g. 2A (Agrotechnologijų fakultetas, 22 kab.)
Nuolatinių studijų skyriaus vedėja Marija Stacevičienė m.staceviciene @pdf.viko.lt 8-5-2191-629 Palydovo g. 29 (Pedagogikos fakultetas)
Studijų skyriaus vedėja Evita Kryževičienė e.kryzeviciene @mtf.viko.lt 8-5-2191-666 Didlaukio g. 82 (Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, 113)

Vilniaus kooperacijos kolegija

Nuolatinių studijų skyriaus vedėja

Vivina Kuncaitė

vivina@vkk.lt

8-5-2750-183

Nuolatinių studijų skyrius, 1 kab.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Studijų tarnybos specialistė

Nida Kalinauskienė

n.kalinauskiene @vtdko.lt

8-5-2340-222

Antakalnio g. 54, 206 kabinetas

Vilniaus universitetas

Studijų direkcijos vyresnioji specialistė

Jurgita Alonderytė

jurgita.alonderyte @cr.vu.lt

 

Saulėtekio al. 9, I rūmai

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Programų koordinatorė

Rasa Mokšeckienė

rasa.mokseckiene @tvm.vu.lt

8-5-2366-880

Saulėtekio al. 22 (209 kab.)
Vilniaus verslo kolegija Studijų koordinatorė Jūratė Butvilienė jurate@kolegija.lt 8-5-2154-884 Kalvarijų g. 125, Administracija
Vytauto Didžiojo universitetas Vyresnioji administratorė Aušra Martinkėnienė a.martinkeniene @srt.vdu.lt 8-37-751-175 S. Daukanto g. 27 - 210 (Studentų reikalų tarnyba)
Žemaitijos kolegija Studijų tarnybos metodininkė Dalia Vaičekauskaitė Andrulienė daliava@zemko.lt 8-448-68471 L.Ivinskio g. 5., Rietavas, (Rietavo fakultetas,259 kab.)
Bendrosios praktikos slaugytoja Vida Martinkienė   8-448-49165 L.Ivinskio g. 3., Rietavas