Vyksta studentų su negalia prašymų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti

2015-01-27

Prasidėjus pavasario semestrui aukštosios mokyklos priima studentų, norinčių ir turinčių teisę gauti tikslinę išmoką, prašymus ir dokumentus. 152 eurų per mėnesį parama skiriama pažangiems studentams, pirmą kartą studijuojantiems atitinkamoje studijų pakopoje, kurie yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis. Prašymų priėmimo terminus nustato aukštosios mokyklos.

Tikslinės išmokos skiriamos įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Šį semestrą paskirta parama studentams bus mokama iki projekto pabaigos – rugpjūčio mėnesio, o paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos.

Projekto tinklalapyje www.studijuoktobulek.lt studentai ras prašymo formą, kurią turi užpildyti ir pateikti savo aukštajai mokyklai. Projekto interneto puslapyje yra paskelbtas ir aukštųjų mokyklų atsakingų darbuotojų sąrašas. Šie darbuotojai priima specialiųjų poreikių turinčių studentus prašymus ir dokumentus skirti tikslinę išmoką.

Specialiųjų poreikių turintys studentai, nepateikę prašymo per savo aukštosios mokyklos nustatytą terminą, tą padaryti gali ir vėliau. Tokiu atveju parama bus skiriama ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Parama skiriama visiems nustatytus kriterijus atitinkantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, neatsižvelgiant į tai, ar jų mokykla yra projekto partnerė.